دوره های آموزشی

تبلیغات

تبلیغات یکی از پر قدرت ترین ابزارهای مدیریتی در بازاریابی است و شرکت ها سرمایه گذاری قابل توجهی در این زمینه انجام می دهند. در واقع تبلیغ وسیله ای است جهت تسریع در حرکت کالا از نقطه تولید به مصرف.

شخصیت شناسی

فهم نوع شخصیتتان می تواند جلوی وقوع بسیاری از مشکلات را بگیرد، مثلا اگر می دانید که در هنگام وقوع مشکلات واکنش ناگهانی و غیر ارادی به آن خواهید داشت می توانید این رفتار را کنترل کنید و پذیرای موقعیت های جدید باشید.