دوره های آموزشی

«عمومی»

هوش مالی

در بیشتر مواقع پول داشتن فقط کافی نیست باید بیاموزیم که چطور آن را خرج یا سرمایه‌گذاری کنیم، اینجاست که باید با استفاده از هوش مالی بتوانیم بهترین و مناسب ترین روش ها را برای افزایش ثروت خود پیدا کنیم.