دوره های آموزشی

«مهارت های فردی»

شخصیت شناسی

فهم نوع شخصیتتان می تواند جلوی وقوع بسیاری از مشکلات را بگیرد، مثلا اگر می دانید که در هنگام وقوع مشکلات واکنش ناگهانی و غیر ارادی به آن خواهید داشت می توانید این رفتار را کنترل کنید و پذیرای موقعیت های جدید باشید.

اعتماد به نفس و عزت نفس

همه ما برای موفق شدن در زندگی و رسیدن به اهداف خود در جهت دست یابی به زندگی رویایی مان نیاز به دو بال داریم; یکی عزت نفس و دیگری اعتماد به نفس.