درباره کاروکیا

معرفی کاروکیا کاروکیا

متن درباره ما

داستان کاروکیا

دانش پژوهان در سال 1384 با هدف برآورد نیاز آموزشی شیفتگان علم و آگاهی از مورخ 18/11/1384 فعالیت خود را رسماً آغاز نمود.دانش پژوهان با سابقه برگزاری بیش از صدها دوره ی حضوری و غیرحضوری با حضور اساتید برتر ایران در رشته های مختلف، رکن اثر گذاری در آموزش مجازی کشور بوده است.این مجموعه با برگزاری نشست ها، سمینارها، دوره های کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه های تخصصی از سال 1384 تاکنون و با اتکا به نیروهای خلاق و توانمند توانسته افرادی تعلیم دهد که پروژه های موفقی را در سراسر ایران اجرا کرده اند. دانش پژوهان در سال 1384 با هدف برآورد نیاز آموزشی شیفتگان علم و آگاهی از مورخ 18/11/1384 فعالیت خود را رسماً آغاز نمود.دانش پژوهان با سابقه برگزاری بیش از صدها دوره ی حضوری و غیرحضوری با حضور اساتید برتر ایران در رشته های مختلف، رکن اثر گذاری در آموزش مجازی کشور بوده است.این مجموعه با برگزاری نشست ها، سمینارها، دوره های کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه های تخصصی از سال 1384 تاکنون و با اتکا به نیروهای خلاق و توانمند توانسته افرادی تعلیم دهد که پروژه های موفقی را در سراسر ایران اجرا کرده اند.

محمدرضا خلیلیان CEOمحمدرضا خلیلیان CEO

چرا کاروکیا؟

درباره ما درباره ما

با تیم کاروکیا آشنا شوید

 علی قادری  علی قادری  علی قادری
علی قادری
حسابدار
 زهرا حسینی  زهرا حسینی  زهرا حسینی
زهرا حسینی
نویسنده
 مسعود جباری  مسعود جباری  مسعود جباری
مسعود جباری
طراح